LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.

Žurnalas Lietuvos edukologijos universiteto,  Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos leidinys
Prestižinis žurnalas, išeina keturis kartus per metus (ISSN 1392-1401 / eISSN 2424-3949)
Vyr. redaktorius: Prof. habil. dr. Kazys MILAŠIUS.

Žurnale spausdinami straipsniai sporto mokslo teorijos, praktikos, treniruotės metodikos klausimais. Nagrinėjamos sporto istorijos, sporto vadybos, sociologijos, olimpinio sporto problemos.

Informaciją leidinio autoriams rasite paspaudę čia.
Recenzavimo formą recenzentams atsisiųskite paspaudę čia.

Žurnalo „Sporto mokslas“ bibliografija 1994-2014 m.
Žurnalo „Sporto mokslas“ autorių rodyklė 1994-2014 m.

Žurnalo numeriai parsisiuntimui (PDF formatu):

2016 m. Nr. 1 (83)Nr. 2 (84); Nr. 3 (85); Nr. 4 (86);
2015 m. Nr. 1 (79); Nr. 2 (80); Nr. 3 (81); Nr. 4 (82);
2014 m. Nr. 1 (75); Nr. 2 (76);  Nr. 3 (77);  Nr. 4 (78);  
2013 m.
Nr. 1 (71)Nr. 2 (72)Nr. 3 (73)Nr. 4 (74)
2012 m.
Nr. 1 (67); Nr. 2 (68)Nr. 3 (69);  Nr. 4 (70);
2011 m. Nr. 1 (63); Nr. 2 (64);  Nr. 3 (65)Nr. 4 (66);
2010 m.
Nr. 1 (59); Nr. 2 (60); Nr. 3 (61);  Nr.4 (62);
2009 m. Nr. 1 (55); Nr. 2 (56); Nr. 3 (57); Nr. 4 (58);
2008 m. Nr. 1(51); Nr. 2 (52); Nr. 3 (53); Nr. 4 (54);
2007 m. Nr. 1 (47); Nr. 2 (48); Nr. 3 (49); Nr. 4 (50);
2006 m. Nr. 1 (43); Nr. 2 (44); Nr. 3 (45); Nr. 4 (46);
2005 m. Nr. 1 (39); Nr. 3 (41); Nr. 4 (42);
2004 m. Nr. 1 (35); Nr. 2 (36); Nr. 3 (37); Nr. 4 (38);
2003 m. Nr. 1 (31)Nr. 4 (34);
2002 m. Nr. 1 (27); Nr. 2 (28); Nr. 3 (29); Nr. 4 (30);
2001 m. Nr. 1 (23); Nr. 2 (24); Nr. 3 (25); Nr. 4 (26);
Pastaba: Senesnių (imtinai iki 2002 m.) numerių nedidelė dalis puslapių (sveikinimuose), kur buvo naudajamas imantrus šriftas, gali būti iškraipyti lietuviški simboliai.--------------------
Journal SPORTO MOKSLAS (Sports Science)
Publication of Lithuanian Sports Science Council, Lithuanian Olympic Academy, Lithuanian Sports University and Lithuanian University of Educational Sciences
Prestige journal

Scientific articles embracing issues of sports science theory, practice, training methodics, sports history, sports management, sociology, Olympic sport etc. are published in this journal.