LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia

VšĮ Lietuvos sporto informacijos centras (LSIC)  – įsteigtas Kūno kultūros ir sporto departemanto, pagrindinės funkcijos – plėtoti nacionalinės sporto informacijos sistemą, tobulinti specialistų kvalifikaciją, leisti sporto specialistams ir visuomenei skirtus leidinius kūno kultūros ir sporto klausimais.

LSIC nuolatiniai pagrindiniai veiklos tikslai:
1. Sistemingai kaupti ir platinti kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklai, specialistų darbui ir kvalifikacijos tobulinimui reikalingą informaciją ir visiems sudaryti sąlygas šia informacija naudotis.
2. Lietuvos sporto paveldo tyrimai, analizė, kaupimas ir sklaida enciklopediniuose leidiniuose bei specialioje internetinėje enciklopedijoje.


VšĮ Lietuvos sporto informacijos centro įstatus galite atsisiųsti paspaudę čia.

2013 m. veiklos ataskaitą galite atsisiųsti paspaudę čia.

2016-11-08 įstaiga likviduota savininko spendimu.