LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
V. Volbekienė (sudarytoja)
FIZINIS AKTYVUMAS

Vilnius: LSIC, 2004, 130 p., kaina 9,34 Lt (LSIC prekyboje nebėra)

Knygoje pateikti kūno kultūros pamokų planai – tai ne tiksliai vykdomi receptai. Autoriai siekė pirmiausia sužadinti mokytojų kūrybines galias – paskatinti ieškoti būdų, įkvepiančių mokinius fiziškai aktyviai gyvensenai, padedančių mokiniams tobulinti įgimtas fizines ir dvasines dovanas – optimizmą, judrumą, kilnumą, gyvenimo meilę ir džiaugsmą. Knyga skirta Lietuvos kūno kultūros akademijos studentams ir kūno kultūros mokytojams.TURINYS

Pratarmė
I. J. Zuozienė. 1 pamoka. Plaukimas – olimpinė sporto šaka
V. Volbekienė. 2 pamoka. Vyresniųjų klasių mergaičių fizinis ugdymas:
diskusija „Lūkesčiai
D. Klimavičienė. 3 pamoka. Varžybų sistemos
D. Klimavičienė. 4 pamoka. Organizuoju varžybas
S. Matuzevičienė, Z. Žižniauskienė. 5 pamoka. Savarankiškas fizinis aktyvumas: raumenų pajėgumo ugdymas
S. Matuzevičienė, Z. Žižniauskienė. 6 pamoka. Partnerystė ir saviraiška: šokiai
I. J. Zuozienė. 7 pamoka. Kodėl plaukioti sveika
I. J. Zuozienė. 8 pamoka. Saugaus elgesio vandenyje taisyklės
I. J. Zuozienė. 9 pamoka. Kaip padėti skęstančiajam
I. J. Zuozienė. 10 pamoka. Kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimingų atsitikimų vandenyje atvejais
I. J. Zuozienė. 11 pamoka. Ką aš galiu ir ar dažnai tai darau?
I. J. Zuozienė. 12 pamoka. Kasdieninė mankšta
V. Volbekienė. 13 pamoka. Sveiki įpročiai – sveikas svoris
V. Volbekienė. 14 pamoka. Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas:
tempimo pratimai
D. Klimavičienė. 15 pamoka. Fizinio aktyvumo motyvai
V. Volbekienė. 16 pamoka. Fizinio aktyvumo skaičiuoklė
O. Gasparkienė. 17 pamoka. Stuburo anatomija ir funkcija
A. Volbekas. 18 pamoka. Būk stiprus ir tiesus
S. Matuzevičienė, Z. Žižniauskienė. 19 pamoka. Žvilgsnis į ateitį: besilaukiant ir gimus mažyliui
A. Griciūtė. 20 pamoka. Kūrybiškumo ugdymas
G. Mazurevičius. 21 pamoka. Kūrybiškumo ugdymas kūno kultūros pamokose
A. Griciūtė. 22 pamoka. Klasės komandos formavimas – tarpasmeninių
santykių klasėje gerinimas
V. Volbekienė. 23 pamoka. Bendradarbiavimas: grupiniai pratimai „Piramidės“
J. Vyšniauskytė-Rimkienė, V. Volbekienė. 24 pamoka. Bendradarbiavimas: susipažinimas su fiziniais gebėjimais
V. Volbekienė. 25 pamoka. Streso įveikimas: relaksacija
A. Griciūtė. 26 pamoka. Dėmesio sutelkimas – atsipalaidavimas
R. Malinauskas. 27 pamoka. Stresas per kūno kultūros pamoką
R. Malinauskas. 28 pamoka. Susikaupimas (dėmesio sutelkimas)
V. Volbekienė. 29 pamoka. Kas yra gražu? Kūno įvaizdis
Š. Šniras. 30 pamoka. Socialinių įgūdžių ugdymas per kūno kultūros pamokas
Literatūra


 
----------------------------------
PHYSICAL ACTIVITY. V. Volbekienė (editor)
Vilnius: LSIC, 2004, 130 p.

Schemes of physical education lessons, presented in this book, are not precise recipes for success, but tool for evoking creative powers of the PE teachers. Authors aimed at stimulating teachers to look for the ways and methods that would inspire schoolchildren for physically active life style, that would help them to develop inborn physical and psychical gifts, namely optimism, agility, sportsmanship, love of life, joy. This book is for PE students and teachers.