LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
K. Miškinis, E. Skyrius
TRENERIO VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS

Vilnius: LSIC, 2005, 220p., kaina 10,38 Lt (nebėra prekyboje).

Knygoje nagrinėjami trenerio darbo optimizavimo klausimai. Patariama, kaip geriau pažinti savo auklėtinius, kokią vietą sportininko gyvenime turi užimti autogeninė treniruotė, kaip padėti auklėtiniams valdyti emocijas ir įveikti neigiamus išgyvenimus. Autoriai daug dėmesio skiria savistabai kaip trenerio asmenybės kaitos sąlygai. Pateikiama nemažai įvairių klausimynų, pratimų, testų. Knyga skirta įvairių sporto šakų treneriams, kitiems kūno kultūros ir sporto specialistams, studentams.TURINYS

Pratarmė
1 skyrius. Treneriams apie auklėtinių pažinimą
Auklėtinių pažinimo sritys
Aplinka ir anamnezė
Sportininkų elgesio ir veiklos motyvai
Auklėtinių fizinis išsivystymas
Šeimos narių konfigūracija
Charakterio ypatumai
Temperamentas
Asmenybės dimensijos: ekstraversija ir introversija
Sportininko valios jėga
Lyčių skirtumai
Mąstymo įgūdžiai
Auklėtinių intelektas
Sportininkų kolektyvo ypatumai
Kai kurie sportininko asmenybės bruožai
Ryžtingumas
Konfliktiškumas
Optimizmas
Pasitikėjimas savimi
Atkaklumas
Dėmesingumas
Sportininko gebėjimai
Sportininkų vertybinės orientacijos
Visuomeninės politinės pažiūros
Motyvacija sportui ir sportinei sėkmei
Auklėtinių santykiai su tėvais
Sportininko būsena varžybų dieną
Auklėtinių pažinimo metodai
Stebėjimas
Pokalbis
Interviu
Anketavimas
Testavimas
Sociometrija
Duomenų apie auklėtinius rinkimo principai
Etiniai principai
Filosofiniai principai
Literatūra

2 skyrius. Treneriui apie autogeninę treniruotę
Autogeninė treniruotė sportininko gyvenime
Autogeninės treniruotės pakopos
Autogeninės treniruotės kryptys
Autogeninės treniruotės struktūra
Pasirengimas autogeninei treniruotei
Kvėpavimo sureguliavimas
Raumenų atpalaidavimas
Sąmonės relaksacija
Savitaiga
Autogeninės treniruotės pabaiga
Autogeninės treniruotės metodikų pavyzdžiai
Reikalavimai savitaigos teiginiams
Kai kurios autogeninės treniruotės efektyvumo sąlygos
Literatūra
3 skyrius. Emocijos ir stresai sporte
Emocijos ir jausmai
Nerimas
Baimė
Gėda, kančia, kaltės jausmas
Depresija
Stresas
Neigiamų emocijų įveikimo būdai
Literatūra
4 skyrius. Savistaba kaip trenerio asmenybės kaitos sąlyga
Savistaba – savimonės, žmogaus orientacijos savyje pagrindas
savistabos šaltiniai
Bendravimas ir bendradarbiavimas
Psichologinis klimatas komandoje, sportiniame kolektyve
Auklėtinių nuomonė apie trenerį
Savęs tyrinėjimas
Literatūra
5 skyrius. Dokumentai, su kuriais turi būti susipažinęs treneris
Lietuvos Respublikos Konstitucija (ištraukos)
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas (ištraukos)
Sporto etikos kodeksas
Dekalogas žiūrovui, sportininkui, treneriui, sporto organizatoriui bei teisėjui
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
Vaiko teisių deklaracija
Vaiko teisių konvencija
Sporto chartija
III Lietuvos sporto kongreso medžiaga ir rezoliucijos
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto plėtotės 2002–2004 metų programa
Vaiko memorandumas tėvams
Asmenvardžių rodyklė
Dalykinė rodyklė 
--------------------
K. Miškinis, E. Skyrius
COACHING PERFORMANCE OPTIMIZATION
Vilnius: LSIC, 2005, 220p.
 
Issues of the optimisation of the coaches' performance are analysed in this book. Recommendations for the coaches can be found here, how to know better their athletes, what place in the athletes' life autogenic training should take, how to help athletes in managing their emotions and how to cope with negative experiences. Authors concentrate their focus on introspection as a condition for coaches personal development. Number of different questionnaires, exercises, tests is given in this book, intended for coaches of different sports, for other PE and sports specialists, students.