LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
Sudarytoja V. Volbekienė
EUROFITAS. FIZINIO PAJĖGUMO TESTAI IR METODIKA.

Vilnius: LSIC, 2003, 109 p. , kaina 6,22 Lt

Metodinė knyga sporto specialistams, pedagogams, medicinos darbuotojams, sportuotojams. 2-asis knygos leidimas papildytas studentų fizinio pajėgumo įvertinimo orientacinėmis lentelėmis.


TURINYS

Įžanginis žodis
Profesoriaus J. N. Morris žodis
Daniel Tarchys, Europos Tarybos generalinė sekretorė. Pratarmė
Įvadas
I skyrius. Suaugusiųjų EUROFITO paaiškinimas
II skyrius. Pagrindimas
III skyrius. Fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo nauda sveikatai ir funkcinėms galimybėms
IV skyrius. Suaugusiųjų EUROFITO matmenys
V skyrius. Fizinio pajėgumo rezultatų vertinimas. Nuo ko priklauso išvadų reikšmingumas?
VI skyrius. Suaugusiųjų EUROFITO testai
Pagrindinės rekomendacijos
Testų aprašymas
2 km ėjimo testas
Veloergometro testas
20 m bėgimas šaudykle
Testas sėstis ir gultis dinaminiu režimu
Liemens lenkimas į šonus
Testas sėstis ir siekti
Pusiausvyra stovint ant vienos kojos
Šuolis į aukštį iš vietos
Kybojimas
Peties sąnario paslankumas
Plaštakos suspaudimas
Tepingas
Odos raukšlių matavimas
VII skyrius. Sveikatos būklės vertinimas
PAR-Q anketa
VIII skyrius. Studentų fizinio ugdymo pratybos
A. Čepulėnas, R. Minkevičius. Ištvermės lavinimo
pagrindimas
V. Ivaškienė. Pusiausvyra ir jos lavinimas
V. Ivaškienė. Atsipalaidavimo pratimai
IX skyrius. Lietuvos studentų fizinio pajėgumo
aprašomoji statistika ir orientacinės vertinimo skalės
pagal suaugusiųjų Eurofito testus
Priedai  
----------------------------------
Compiler V. Volbekienė. EUROFIT. TESTS OF PHYSICAL ABILITIES AND METHODICS
Vilnius: LSIC, 2003, 109 p.

Methodical book for sport specialists, pedagogues, medical people, athletes. 2nd edition of this book was complemented with tables for evaluation of students' level of physical fitness.