LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
P. Karoblis, A. Raslanas, K. Steponavičius
DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKŲ RENGIMAS

Vilnius: LSIC, 2002, 184 p., kaina 15,75 Lt. (LSIC prekyboje nebėra)

Šioje knygoje apibendrintos ir nuosekliai išdėstytos sporto treniruotės teorijos ir didaktikos žinios kaip vientisa, moksliškai pagrįsta teorinė sportinio rengimo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema.

TURINYS


PRATARMĖ
1. PLANAVIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. PEDAGOGINĖ SPORTINIO RENGIMO VYKSMO IR
VALDYMO CHARAKTERISTIKA
2.1. SVARBIAUSIOS SPORTO TRENIRUOTĖS TOBULINIMO KRYPTYS
2.2. OLIMPINIO KETURMEČIO CIKLO TRENIRUOTĖS
PLANAVIMO METODIKA
2.3. METINIO CIKLO TRENIRUOTĖS PLANAVIMAS IR VALDYMAS
2.4. TRENIRUOTĖS VALDYMAS: KONTROLĖ IR APSKAITA
2.4.1. EINAMOJI KONTROLĖ
2.4.2. ETAPINĖ KONTROLĖ
2.4.3. KOMPLEKSINĖ KONTROLĖ
2.4.4. VILNIAUS MIESTO SPORTO MEDICINOS CENTRO IR VILNIAUS
PEDAGOGINIO UNIVERSITETO LIETUVOS OLIMPINĖS RINKTINĖS
NARIŲ IŠPLĖSTINIŲ TYRIMŲ PROGRAMA
2.4.5. PEDAGOGINĖ KONTROLĖ
2.4.6. PSICHOLOGINIS SPORTININKO RENGIMAS IR
PSICHOLOGINĖ KONTROLĖ
2.4.7. MODELINĖS CHARAKTERISTIKOS IR MODELIS
2.4.8. PEDAGOGINĖS DARBINGUMO ATGAVIMO PRIEMONĖS
2.5. TRENERIO KO MPETENCIJOS IR
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
2.6. SPORTINIO RENGIMO PRINCIPAI
2.7. AUKŠTIKALNIŲ TRENIRUOTĖS METODINIAI PRINCIPAI
2.8. SPORTINĖ FORMA IR PATYRUSIŲ SPORTININKŲ
RENGIMO OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS YPATUMAI
2.9. SPORTO TRENIRUOTĖS PLANAVIMAS, APSKAITA,
SPORTININKO DIENYNO VEDIMO,
ANKETINĖS APKLAUSOS PAVYZDŽIAI
APIBENDRINIMAS
LITERATŪRA 
--------------------
P. Karoblis, A. Raslanas, K. Steponavičius
HIGH PERORMANCE ATHLETES' TRAINING
Vilnius: LSIC, 2002, 184 p.
 
In this book knowledge of sports training theory and didactics is summarized and consistently presented as integral, scientifically based theoretical system of sports training planning, carrying out and controlling.