LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
V. Garastas
KREPŠINIO TRENERIO UŽRAŠAI. II tomas

Vilnius: LSIC, 2002, 102 p., kaina 13,08 Lt / 3,79 € (nebėra prekyboje) 

Šiame, antrajame savo knygos tome, žinomas treneris Vladas Garastas pateikia aikštės gynybos, puolimo prieš aikštės gynybą, mišriosios gynybos, puolimo prieš mišriąją gynybą, zoninio spaudimo, puolimo prieš zoninį spaudimą žaidžiant krepšinį, paslaptis.
TURINYS


ĮVADAS
I DALIS
AIKŠTĖS GYNYBA
AIKŠTĖS GYNYBOS CHARAKTERISTIKA
AIKŠTĖS GYNYBOS PRIVALUMAI
AIKŠTĖS GYNYBOS TIPAI
AIKŠTĖS GYNYBOS PASIRINKIMAS
IŠ UŽSIENIO TRENERIO PATIRTIES
PUOLIMAS PRIEŠ AIKŠTĖS GYNYBĄ
PUOLIMO PRIEŠ AIKŠTĖS GYNYBĄ FILOSOFIJA
AIKŠTĖ S GYNYBOS TRŪKUMAI
PUOLIMAS PRIEŠ AIKŠTĖS GYNYBOS SISTEMĄ 3-2
UNIVERSALUS PUOLIMAS PRIEŠ AIKŠTĖS GYNYBĄ
PUOLIMAS PRIEŠ AIKŠTĖS GYNYBĄ NAUDOJANT UŽTVARAS
PUOLIMAS PRIEŠ AIKŠTĖS GYNYBOS SISTEMĄ 1-3-1
IŠ UŽSIENIO TRENERIŲ DARBO PATIRTIES
II DALIS
MIŠRIOJI GYNYBA
MIŠRIOSIOS GYNYBOS PRIVALUMAI
ŽAIDĖJŲ IŠSIDĖSTYMAS NAUDOJANT MIŠRIĄJĄ GYNYBĄ
MIŠRIOSIOS GYNYBOS TRŪKUMAI
PUOLIMAS PRIEŠ MIŠRIĄJĄ GYNYBĄ
III DALIS
GYNYBA ZONINIU SPAUDIMU
PAGRINDINIAI ZONINIO SPAUDIMO PRINCIPAI
ZONINĮ SPAUDIMĄ NAUDOJANČIŲ ŽAIDĖJŲ IŠSIDĖSTYMAS 1-2-1-1
PAGRINDINIAI KIEKVIENOS POZICIJOS GYNĖJŲ, NAUDOJANČIŲ ZONINĮ SPAUDIMĄ, VEIKSMAI
ZONINIS SPAUDIMAS IŠSIDĖSTANT 1-2-1-1
ZONINIS SPAUDIMAS IŠSIDĖSTANT 2-2-1 TRIJUOSE KETVIRTADALIUOSE AIKŠTĖS ARBA VISOJE AIKŠTĖJE
BENDROSIOS REKOMENDACIJOS NAUDOJANT ZONINĮ SPAUDIMĄ
ZONINIO SPAUDIMO PRIVALUMAI
ZONINIO SPAUDIMO TRŪKUMAI
PUOLIMAS PRIEŠ ZONINĮ SPAUDIMĄ
PATARIMAI
VEIKSMAI PRIEŠ GRUPINĮ KAMUOLIO PERĖMIMĄ
PUOLIMAS PRIEŠ ZONINĮ SPAUDIMĄ, ESANT PORINIAM IR
NEPORINIAM GYNĖJŲ SKAIČIUI PIRMOJOJE GYNYBOS EILĖJE
LITERATŪRA 
--------------------
V. Garastas 
SKETCHBOOK OF THE BASKETBALL COACH, VOLUME 2
Vilnius: LSIC, 2002, 102 p.
 
In this, second volume of the book famous coach Vladas Garastas gives the key to the secrets of the zone defense, attack against zone defense, combination defense, attack against combination defense, zone pressing, attack against zone pressing in basketball.