LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
J. Skernevičius, A. Raslanas, R. Dadelienė
SPORTO MOKSLO TYRIMŲ METODOLOGIJA

Vilnius: LSIC, 2004, 224p., kaina 15,12 Lt.

Knygoje pateikta sporto mokslo tyrimų metodologijos žinių. Čia galima sužinoti, kaip organizuoti sporto mokslo tyrimą, kokie tyrimai gali būti, kaip parinkti tiriamuosius, tyrimo metodus. Daugiausia vietos skirta žmogaus fizinių galių ištyrimo ir įvertinimo būdams aptarti, pirmiausia gerai išsiaiškinant fizinių ypatybių esmę, jas lemiančius veiksnius. Ypač akcentuota tyrimo metodų taikymo didelio meistriškumo sporto srityje analizė, pateikti samprotavimai, kaip interpretuoti gautų tyrimų duomenis valdant sportininkų rengimą.


TURINYS

Pratarmė
1. Sporto mokslo samprata
1.1. Sporto mokslo funkcijos
1.2. Sporto mokslo turinys
2. Sporto tyrimai
2.1. Pamatiniai ir taikomieji tyrimai
2.2. Veiklos ir ekspertiniai tyrimai
2.3. Teoriniai ir empiriniai tyrimai
2.4. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai
2.5. Etnografiniai tyrimai
2.6. Aprašomieji, istoriniai tyrimai
2.7. Eksperimentiniai tyrimai
2.8. Koreliaciniai tyrimai
2.9. Sporto tyrimo objektas
2.10. Tyrimo prielaidos
2.11. Tiriamojo darbo aktualumas, problema
2.12. Mokslinio tyrimo hipotezė
2.13. Tikslas, uždaviniai (klausimai)
2.14. Tyrimo informatyvumas (validumas), patikimumas, objektyvumas
2.15. Tiriamųjų parinkimas
2.16. Temos pasirinkimas
2.17. Literatūros šaltinių studijavimas, informacijos paieška
2.18. Tyrimo darbo planas
2.19. Tyrimo duomenų rinkimas
3. Fizinio išsivystymo tyrimai
3.1. Antroposkopija
3.2. Antropometrija
3.3. Fiziometriniai matavimai
4. Fizinės ypatybės ir jų tyrimas
4.1. Judesių pagrindai
4.2. Jėga ir jos matavimas
4.3. Greitumo fizinė ypatybė ir jos vertinimas
4.4. Raumenų galingumas ir jo matavimas
4.5. Ištvermė ir jos vertinimas
4.6. Kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcinio pajėgumo vertinimas
4.7. Raumenų kompozicijos vertinimas
4.8. Biocheminiai sportininkų tyrimai
4.9. Oksihemografiniai tyrimai
4.10. Lankstumas – judesių amplitudės, jų matavimas ir vertinimas
4.11. Pusiausvyra ir jos tyrimas
4.12. Vikrumas ir jo tyrimas
4.13. Judesių koordinacija ir jos vertinimas
5. Tyrimo duomenų statistinis skaičiavimas
5.1. Aritmetinis vidurkis, moda, mediana
5.2. Sklaidos matavimas
5.3. Aritmetinio vidurkio standartinės paklaidos skaičiavimas
5.4. Tarpgrupinių aritmetinių vidurkių skirtumo patikimumo nustatymas
5.5. Procentinis skaičiavimas
5.6. Ryšio tarp atskirų požymių nustatymas
6. Tyrimo duomenų pateikimas ir grafinis pavaizdavimas
7. Vilniaus miesto sporto medicinos centro ir VPU Sporto mokslo instituto sportininkų tyrimų programos
SI sistemos ir kiti matavimo vienetai
Literatūra 
--------------------
J. Skernevičius, A. Raslanas, R. Dadelienė
METHODOLOGY OF SPORT SCIENCE RESEARCH
Vilnius: LSIC, 2004, 224p.
 
Knowledge on sports science research methodology is presented in this book. Reader will find out how to organise sports science research, what types of research can be carried out, how to select a sample and research methods. Predominantly, ways and methods of the research and evaluation of athletes' physical abilities are discussed.