LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
Albertas Skurvydas
SENASIS IR NAUJASIS MOKSLAS

Vilnius: LSIC, 2008., kaina 18,69 Lt / 5,41€.

Ši monografija skiriama skaitytojams, norintiems aiškiau suprasti, kas tai yra senasis, klasikinis, deterministinis, nors mokslininkų ir filosofų vadinamas modernus mokslas, ir kas tai yra naujasis, sudėtingųjų (kompleksinių) dinaminių sistemų, kurioms priklauso didžioji mus supančios realybės dalis, mokslas.TURINYS


Įvadas

1. Senojo ir naujojo Mokslo misija
2. Mokslo filosofija: kas tai?
3. Mokslo paradigma: kas tai?
3.1 Paradigmų evoliucija
3.2 Lietuvos mokslo paradigma: tarp klasikinės ir naujosios paradigmos
4. Mokslinio metodo pagrindai
4.1 Pažinimo šaltiniai: iš kur mes žinome, kad žinome?
4.2 Pagrindiniai mokslui keliami reikalavimai: originalumas, patikimumas, aiškumas
4.3 Mokslinė tiesa: tai daugiau tiesos nei ne netiesos?
4.4 Mokslinė teorija: realybė ar realybės aiškinimo instrumentas?
4.5 Tyrimų objektas: būtis ar tapsmas?
4.6 Kaip skirti mokslą nuo pseudomokslo?
4.7 Mokslinis (pa)aiškinimas (interpretavimas, supratimas): paradigmos ir teorijos rezultatas ar aiškinimo menas?
4.8 Priežastingumo samprata senajame ir naujajame moksle
4.9 Mokslinė problema: kas tai?
4.10 Logokos abėcėlė
4.11 Pagrindiniai mokslinės tiesos ieškojimo instrumentai
4.12 Mokslinės kūrybos struktūra: realybė vs mitas
4.13 Dešimt dažniausių mokslo metodologijos klaidų
5. Mokslo metodologijos: Senos ir naujos
5.1. Didžiųjų mąstytojų – R. Dekarto ir I. Kanto – pažinimo principai
5.2. Loginis empirizmas (pozityvizmas): privalumai ir trūkumai
5.3. Kritinis racionalizmas:tiesa – tai konstruktyvios kritikos dukra
5.4. Aktyvistinė ir pasyvistinė (intelekto ir samčio) tyrimo metodologija (Popper, 2000)
5.5. Analitinė, arba kalbos, filosofija
5.6. Mokslinis realizmas (kritinis realizmas)
5.7. Naujasis racionalizmas: kuo jis geresnis už kritinį racionalizmą?
5.8. Konstruktyvizmas – viena iš naujausių metodologijų
5.9. Naujasis redukcionizmas ir naujasis holizmas: kas tai?
5.10. O kas toliau?
6. Naujojo mokslo – sudėtingųjų dinaminių sistemų – paradigma
6.1. Sudėtingoji (kompleksinė) dinaminė sistema (SDS): kas tai?6.2. Sudėtingųjų dinaminių sistemų elgsenos dėsningumai ir principai: ar Dievas žaidžia kauliukais su pasauliu?
6.3. Sudėtingųjų dinaminių sistemų tyrimo paradigma: chaosas, neapibrėžtumas, kuklumas vertinant savo žinojimą
6.4. Neotranscendentalioji filosofija: kas naujo?
6.5. Uždarasis vs atvirasis mokslas
7. Fizikos, biologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų filosofija: tvarkos paieška chaose
7.1. Kuo skiriasi fizinės, biologinės, socialinės ir humanitarinės sistemos?
7.2. Biologijos filosofija: nuo klasikinio redukcionizmo naujojo holizmo linkme
7.3. Fizikos mokslo filosofija: ar fizika yra vien tik empirinis mokslas?7.4. Socialinių ir humanitarinių mokslų filosofija: kova su klasikiniu determinizmu
8. Sporto mokslas – sudėtingųjų dinaminių sistemų mokslo pavyzdys
8.1. Sporto mokslo samprata
8.2. Sporto mokslo struktūra
9. Mokslo politika: sudėtingųjų dinaminių sistemų požiūris
9.1. Ar tikrai mokslo plėtra labai priklauso nuo mokslininkų atsakingumo ir moralinės brandos bei visuomenės budrumo?
9.2. Šiuolaikinio pasaulio būsena ir iššūkiai akademinei
9.3. Kaitos filosofija: sudėtingųjų dinaminių sistemų požiūris
9.4. Ar tikrai sudėtingąją dinaminę sistemą galima valdyti „vienu piršteliu“?
9.5. Universitetų reforma: sudėtingųjų dinaminių sistemų paradigmos požiūriu
9.6. Mokslas ir visuomenė: partneriai ar konkurentai?9.7. Bolonijos vyksmas – Lietuvos būtinybė ar Europos mada?
9.8. Lietuvos mokslo reformos geri ir blogi faktai
10. Kai kurie patarimai, kaip geriau atlikti šiuolaikinius mokslinius tyrimus
10.1. Sistemų tyrimo logika
10.2. Ką gali patarti naujoji mokslo paradigma mokslininkams?
10.3. Pagrindiniai mokslinio tyrimo komponentai ir etapai
10.4. Taikomieji ir fundamentalieji mokslai
10.5. Mokslinių publikacijų rengimo pagrindiniai reikalavimai
10.6. Pagrindiniai gero doktoranto ir gero vadovo bruožai
10.7. Kodėl mokslines publikacijas būtina publikuoti tarptautiniuose žurnaluose?
11. Iš kur sužinojau, ką gali ir ko negali mokslas?12. Baigiamosios išvados: ką gali ir ko negali mokslas?
13. Dvidešimt penki kausimai, atsakymo į kuriuos žmonija laukia iš mokslo
14. Šimtas klausimų kritiškam mąstymui
15. Literatūra