LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
K. Miškinis, A. Raslanas, L. Tubelis
LIETUVOS SPORTO MOKSLININKAI (MONOGRAFIJA)

Vilnius: LSIC, 2008. - 260 p., Kaina: 34,26 Lt / 9,92 €.

Monografijoje aprašyta tai, ką sporto mokslo baruose yra nuveikę Lietuvos sporto mokslininkai. Duomenys, kas ką dirbo, kas jau yra nuveikta, padės sporto tyrėjams naudotis jau pasiektais sporto mokslo laimėjimais, kryptingiau orientuotis į dar nepakankamai išgvildentas problemas. Monografijoje pateikta medžiaga tūrėtų būti naudinga ir sporto treneriams: jie žinos, kas ir kokias problemas nagrinėjo, su kuo galima konsultuotis, kokios apgintų disertacijų temos, kokie reikšmingesni sporto mokslo darbai išleisti mūsų šalyje, kurių mokslininkų darbuose galima rasti atsakymus į rūpimus klausimus ir pan. Juolab kad Lietuvoje nėra tokių informacijos šaltinių, kuriuose būtų galima rasti tikslių žinių apie sporto mokslo veikalus, kitas publikacijas. Be to, monografijoje būtų apibendrintas ir taip geriau išsaugotas sporto mokslininkų nuveiktų darbų palikimas.