LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
Sudarytoja Ilona Judita ZUOZIENĖ
MOKYMAS PLAUKTI: realijos ir perspektyvos
Vilnius: LSIC, 2007, 79 p.

Norėdami atsisiųsti knygą PDF formatu (1,3 Mb) prašome spausti čia.

"Plaukimas - viena populiariausių ir masiškiausių pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje sporto šaka, be to, tai ir svarbus guvenimo įgūdis. Knygoje siekiama argumentuotai pagrįsti mokymo plaukti svarbą, atkreipti visuomenės dėmesį į šią vaikų fizinio lavinimo sritį, paskatinti įvairių institucijų bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti visiems šalies vaikams lygias galimybes įgyti gyvybiškai svarbų įgūdį - plaukti."
"Knyga skirta kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybių studentams, treneriams ir mokytojams, vaikų laisvalaikio organizatoriams."


TURINYS


REALIJOS
Politinės ir edukacinės deklaracijos dėl vaikų sveikatos, fizinio ugdymo ir saugumo
Plaukimas- svarbus gyvenimo įgūdis
Plaukimas- fizinio ugdymo ir sveikatos stiprinimo priemonė
Lietuvos gyventojų plaukimo įgūdžių tyrimai
Plaukimo socialinis vaidmuo
Užsienio šalių patirtis organizuojant vaikų mokymą plaukti
Plaukimo sporto bazių infrastruktūra šalyje

PERSPEKTYVOS
Programos "Išmok plaukti" teorinis modelis: vizija, misija, tikslai ir uždaviniai
Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės
Programos dalyviai
Programos vykdymas ir turinys
Organizacinė struktūra
Įgyvendinimo etapai
Programos įgyvendinimo ir vertinimo kriterijai
Priemonės programai įgyvendinti
Laukiami rezultatai

SPORTINIS PLAUKIMAS: PLAUKIMO VARŽYBOS IR MANKŠTA
Plaukimo varžybos
Mankšta vandenyje
Plaukimo pratybos nėščioms

SAUGA IR PAGALBA VANDENYJE