LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
S. Stonkus, V. Kuklys
PARENGIAMIEJI KREPŠINIO ŽAIDIMAI

Vilnius: LSIC, 2001, 160 p., kaina 17,44 Lt (nebėra prekyboje).

Knygoje pateikiami suklasifikuoti ir detaliau apibūdinti krepšinio žaidimai, kurie padės treneriui, mokytojui spręsti pratybų ar pamokų uždavinius. Pateikiami žaidimų variantai padės įvairinti žaidybinę medžiagą ir pratybas ar kūno kultūros pamokas padaryti įdomesnes.TURINYS

Įvadas
I. Didaktikos formos
II. Metodiniai nurodymai
2.1. Pasirengimas žaisti
2.2. Žaidimo eiga
2.3. Nugalėtojų nustatymas
2.4. Žaidimo rezultatų aptarimas
III. Kūno valdymo žaidimai
3.1. Gaudynių žaidimai
3.2. Lokomocijų žaidimai
IV. Kamuolio valdymo žaidimai
4.1. Kamuolio perdavimų ir gaudymo žaidimai
4.1.1. Kamuolio perdavimų ir gaudymo vietoje žaidimai
4.1.2. Kamuolio perdavimų ir gaudymo keičiant vietą žaidimai
4.1.3. Kamuolio perdavimų ir gaudymo judant žaidimai
4.1.4. Kamuolio perdavimų ir gaudymo trukdant gynėjui žaidimai
4.2.Kamuolio varymo Žaidimai
4.2.1.Kamuolio varymo nesant gynėjų žaidimai
4.2.2. Kamuolio varymo trukdant gynėjui žaidimai
4.3.Metimų į krepšį žaidimai
4.3.1.Metimų į krepšį iš vietos žaidimai
4.3.2. Metimų į krepšį judant, pavarius kamuolį žaidimai
4.4. Kovos dėl kamuolio žaidimai
4.5. Žaidimai derinant įvairius krepšinio veiksmus
4.5.1. Kamuolio perdavimų, gaudymo ir varymo žaidimai
4.5.2. Žaidimai, kuriuose - visi technikos veiksmai ir
taktikos pratimai
4.5.3. Žongliravimo žaidimai
V. Žaidimai fizinėms ypatybėms lavinti
5.1. Žaidimai greitumui lavinti
5.1.1. Žaidimai lokomociniam greitumui lavinti
5.1.2. Žaidimai reagavimo greitumui lavinti
5.2. Žaidimai jėgai lavinti
5.3. Žaidimai ištvermei lavinti
5.4. Žaidimai vikrumui lavinti
5.5. Žaidimai šoklumui lavinti
Literatūra --------------------
S. Stonkus, V. Kuklys
PREPARATORY BASKETBALL GAMES
Vilnius: LSIC, 2001, 160 p.
 
Classified and elaborated basketball teaching games that would help coaches and teachers in solving their tasks in lessons and training sessions, are presented in this book. Game variants are given that assist to vary teaching process and to make training sessions and PE lessons more interesting.