LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
J.Skernevičius, A.Čepulėnas, K.Milašius, R.Dadelienė.
SLIDINĖJIMAS

Vilnius: LSIC, 2005, 284 p.

Šio vadovėlio tikslas - remiantis savo daugiamete sportinės veiklos ir pedagoginio darbo patirtimi, susisteminti ir nuosekliai išdėstyti slidinėjimo teorijos ir metodikos žinias, atitinkančias kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo programas, kaip vientisą moksliškai pagrįstą edukacinę sistemą, kuri leistų visapusiškai suvokti sportininkų ugdymą.Vadovėlyje, kurį sudaro 20 skyrių, pateikiama slidinėjimo pasaulyje ir Lietuvoje istorijos apžvalga, apibūdinamos slidinėjimo rūšys, nagrinėjami slidinėjimo būdai ir jų mokymo metodika, slidinėjimo lenktynių treniruotės metodai, kalnų slidinėjimo ir šuolių nuo tramplyno technikos ir mokymo metodikos specifiniai bruožai. Taip pat aptariami jaunųjų slidininkų rengimo ir moterų treniravimo ypatumai, neįgaliųjų mokymo slidinėti klausimai.


TURINYS

SLIDINĖJIMO ISTORIJA
SLIDINĖJIMO SPORTO CHARAKTERISTIKA
SLIDINĖJIMO SPORTO KOMPLEKSAI
SLIDŽIŲ RENGIMO TECHNOLOGIJA
SLIDINĖJIMO TECHNIKOS PAGRINDAI
SLIDINĖJIMO MOKYMO PAGRINDAI
SLIDINĖJIMO LENKTYNIŲ TECHNIKA IR JOS MOKYMAS
SLIDININKŲ SPORTINIS RENGIMAS
SLIDININKŲ LENKTYNININKŲ SPORTO TRENIRUOTĖ
SLIDININKŲ LENKTYNININKŲ RENGIMO PLANAVIMAS
JAUNŲJŲ SLIDININKŲ RENGIMAS
MOTERŲ TRENIRAVIMO YPATUMAI
SLIDININKŲ RENGIMO VALDYMAS
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS
SLIDINĖJIMO PRATYBOS, MASINIAI RENGINIAI, ŽAIDIMAI SU SLIDĖMIS
KALNŲ SLIDINĖJIMAS
ŠUOLIAI NUO TRAMPLYNO
DVIKOVĖ
NEĮGALIŲJŲ DALYVAVIMO SLIDINĖJIMO SPORTE YPATUMAI
SLIDINĖJIMO FEDERACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS