LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
S. Starischka
TRENIRUOTĖS PLANAVIMAS

Vilnius: LSIC, 1999, 157 p., kaina 11, 55 Lt (išparduota).

Tai knyga apie treniruotės proceso planavimą, viena iš 24 knygų, skirtų Vokietijos trenerių akademijos klausytojams. Leidinyje pateikiama įvairaus amžiaus ir lygio sportininkų ir komandų sportinio rengimo planavimo pavyzdžių.
TURINYS


Pratarmė lietuviškam leidimui
1. Įvadas
1.1. Kas tai yra ir ko siekia treniruotės planavimas
1.2. Knygos tikslai ir struktūra
2. Treniruotės planas
2.1. Įžanginis žodis
2.2. Treniruotės plano tipai
2.2.1. Bendrasis planas
2.2.2. Individualusis treniruotės planas (1 plano tipas) ir
grupinės treniruotės planas (2 plano tipas)
2.2.3. Daugiametis treniruotės planas
(treniruotės etapų planas; 3 plano tipas)
2.2.4. Metinis treniruotės planas (4 plano tipas)
2.2.5. Makrociklo planas (5 plano tipas)
2.2.6. Savaitinis treniruotės planas (mikrociklo planas,
operatyvusis planas; 6 plano tipas)
2.2.7. Pratybų planas (7 plano tipas)
2.2.8. Apžvalginė schema: daugiametės treniruotės planavimas
3. Apie treniruotės vyksmo periodizaciją
3.1. Įžanginis žodis
3.2. Periodizacija - periodizacijos modeliai
3.2.1. Apie parengiamojo periodo struktūrą
3.2.2. Apie varžybų periodo struktūrą
3.2.3. Apie pereinamojo periodo struktūrą
3.3. Apibendrinimas
4. Apie treniruotės planavimo metodiką
4.1. Planavimo fazės ir darbo eiga
4.2. Darbo eigos treniruotės planavimo fazėse paaiškinimai
4.2.1. Pirmojo etapo paaiškinimai: esamosios padėties analizė
4.2.2. Antrojo etapo paaiškinimai: treniruotės tikslų formulavimas
4.2.3. Trečiojo ir ketvirtojo etapų paaiškinimai: treniruotės struktūros
nustatymas ir įforminimas
4.2.3.1. Optimalios krūvio ir poilsio sąveikos principas - superkompensacija
4.2.3.2. Didėjančio krūvio principas
4.2.3.3. Treniruotės krūvio kaitumo principas
4.2.3.4. Meistriškumo komponentų ugdymo optimalaus santykio principas ir
bendrojo bei specialiojo parengtumo optimalaus santykio principas
4.2.3.5. Pastovaus ir ilgalaikio treniravimosi principas
4.3. Apie treniruotės principų perkėlimą į treniruotės planus
5. Pavyzdinių treniruotės planų rinkinys
5.1. Įžanginis žodis
5.2. Pavyzdiniai daugiamečiai treniruotės planai. Bendrasis planas
5.3. Pavyzdiniai metiniai treniruotės planai
5.4. Pavyzdiniai makrociklo planai
5.5. Pavyzdiniai savaitiniai treniruotės planai (mikrociklo planai,
operatyvieji planai)
5.6. Pavyzdinės pratybos
6. Grafinės schemos ir darbų sąrašai - kaip pagalbinės
treniruotės planavimo ir vertinimo priemonės
6.1. Apie grafinių schemų panaudojimas
6.2. Apie darbų sąrašų panaudojimą
6.3. Pastabos apie tinklinį planą
7. Priedai
7.1. Tekste pateiktų užduočių sprendimai
7.2. Pastabos (išnašos)
7.3. Literatūros sąrašas
7.4. Patariame paskaityti 
----------------------
S. Starischka. TRAINING PLANNING
Vilnius: LSIC, 1999, 157 p.

This is a book about planning of the training process, one of 24 books designed for the coaches studying at the German Coaching Academy. Examples of the sports training planning of different age and training level athletes and teams are given in this publication.