LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
P. Karoblis
JAUNOJO SPORTININKO TRENIRUOTĖ

Vilnius: LSIC, 2003, 268 p., kaina 14,00 Lt. (LSIC prekyboje nebėra)

Šiame leidinyje skaitytojai ras reikiamos informacijos apie jaunojo sportininko treniruotės vyksmo esmę, treniruotės komponentų sąveiką, rezultatų prognozę ir realizaciją, pedagoginio krūvio analizę ir kontrolę.


TURINYS

Pratarmė
I skyrius. Jaunojo sportininko rengimo ypatumai
II skyrius. Trenerio pedagoginis meistriškumas
III skyrius. Jėgos ugdymo metodika
IV skyrius. Greitumo ugdymo metodika
V skyrius. Ištvermės ugdymo metodika
VI skyrius. Lankstumo ugdymo metodika
VII skyrius. Vikrumo ugdymo metodika
VIII skyrius. Techninio rengimo metodika
IX skyrius. Taktinio rengimo metodika
X skyrius. Treniruotės struktūra ir turinio formavimas
XI skyrius. Nuovargis ir organizmo darbingumo atgavimas
XII skyrius. Sporto traumos
XIII skyrius. Sportininko mityba
XIV skyrius. Grūdinimasis ir vandens, pirties procedūros
XV skyrius. Tabakas, marihuana ir alkoholis - sportininko priešai
XVI skyrius. Kas yra dopingas
Baigiamasis žodis / Summary
Literatūra --------------------
P. Karoblis
TRAINING OF THE YOUNG ATHLETE
Vilnius: LSIC, 2003, 268 p.
 
In this book readers will be able to find relevant information on the young athletes training process, interaction of the components of training, prediction and realization of sports results, pedagogical analysis and control of training loads.