LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
R. Malinauskas. 
SPORTO PEDAGOGŲ IR SPORTININKŲ SOCIALINIO PEDAGOGINIO RENGIMO YPATUMAI

Vilnius: LSIC, 2006, 186 p.

Leidinį sudaro trys skyriai, kuriuose monografiškai nagrinėjamos sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo problemos. Teorinėje dalyje analizuojamos sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo teorinės prielaidos. Antroji kūrinio dalis skirta tyrimo metodų ir tiriamųjų kontingento apžvalgai. Trečiąją darbo dalį sudaro du skyriai: sporto pedagogų socialinio rengimo ypatumai ir sportininkų psichologinio rengimo ypatumai.Monografija skiriama treneriams, sportininkams, kūno kultūros ir sporto specialybių studentams, magistrantams, doktorantams, kūno kultūros mokytojams, dėstytojams, tyrėjams.


TURINYS

1.Sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo teorinės prielaidos 
Asmenybės socialinio psichologinio rengimo svarba 
Sporto pedagogų socialinis rengimas ir parengtumas 
Sportininkų psichologinis rengimas ir parengtumas 

2.Tyrimo metodai ir tiriamieji 
Sporto pedagogų socialinio rengimo ypatumų tyrimas 
Apklausa 
Stebėjimas
Vienos alternatyvos eksperimentai 
Pedagoginis eksperimentas 
Sportininkų psichologinio rengimo ypatumų nustatymas 
Apklausa
Konstatuojamasis eksperimentas 
Vienos alternatyvos eksperimentas 
Pedagoginiai eksperimentai 
Matematinė statistika

3. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
Sporto pedagogų socialinio rengimo ypatumai 
Sporto pedagogų psichologinis portretas socialinio rengimo kontekste 
Sporto pedagogų socialinių įgūdžių raida 
Sporto pedagogų parengtumas atlikti socialinius vaidmenis šiuolaikinėje mokykloje 
Sporto pedagogų socialinės atsakomybės ypatumai 
Sporto pedagogų socialinio parengtumo raida 
Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialinei kompetencijai 
Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų esminiams socialiniams įgūdžiams 
Sportininkų psichologinio rengimo ypatumai 
Didelio meistriškumo sportininkų (lengvaatlečių) nuostatų į savo siekius ir varžybas ypatumai 
Didelio meistriškumo sportininkų motyvacijos ir bendravimo ypatumai 
Psichologinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas sportinių žaidimų komandose 
Psichologinio rengimo reikšmė didelio meistriškumo sportininkų priešvaržybinei būsenai
Psichologinio rengimo programos poveikis didelio meistriškumo sportininkų psichologiniams įgūdžiams