LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
Einius Petkus, Algirdas Raslanas
LIETUVOS IRKLUOTOJŲ RENGIMAS

Vilnius: LSIC, 2007, 92 p., kaina 11,52 Lt

Leidinyje pateikta medžiaga papildo sporto mokslą naujais teiginiais apie Lietuvos irkluotojų rengimo didaktinius ypatumus, sudaro prielaidas gerinti irkluotojų rengimą Lietuvos specifinėmis sąlygomis.
Išanalizuota ir apibendrinta tyrimų medžiaga, taikoma Lietuvos irklavimo trenerių praktiniame darbe, ir tai padės pasiekti didesnių Lietuvos irkluotojų ugdymo rezultatų ir sportinių laimėjimų tarptautinėse regatose.
Leidinys skirtas irklavimo treneriams, kūno kultūros ir sporto specialybės studentams bakalaurams, magistrams, doktorantams ir sporto specialistams, sportininkams, kuriems leidinys padės geriau suvokti irkluotojų treniruotės teorinius pagrindus, rengimosi planavimo ir apskaitos reikšmę, kontrolės - testavimo ir savistabos ypatumus, irkluotojų rengimo valdymo pagrindinius bruožus.